propoz

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście:   Dałeś nam przykład o Jezu

Na przygotowanie darów:  Panie okaż nam swoje miłosierdzie

Na Komunię:   Jezu, miłości Twej

Na dziękczynienie:  Ukaż mi Panie swą twarz

Na zakończenie:   Któryś za nas cierpiał rany

 

MODLITWA POWSZECHNA

Panu Jezusowi – Bogu miłości, Bogu ufności zawierzajmy wszystkie nasze sprawy, problemy, prośby:

 1. Panie Jezu, spraw, aby Kościół, którego jesteśmy członkami, pozostawał wierny Tobie i trwał w jedności. Ciebie prosimy…
 2. Panie Jezu, wspieraj działalność misjonarzy i misjonarek, dodawaj im sił w zmaganiach o dusze ludzkie w najdalszych zakątkach świata. Ciebie prosimy…
 3. Panie Jezu, pobłogosław naszych rodziców i rodzeństwo, abyśmy w naszych domach żyli w prawdziwej zgodzie i miłości. Ciebie prosimy…
 4. Panie Jezu, obudź zatwardziałych grzeszników, by w czasie Wielkiego Postu doznali nawrócenia. Ciebie prosimy…
 5. Panie Jezu, otaczaj swoją miłością wszystkich zmarłych i dopuść ich do swojego królestwa w niebie. Ciebie prosimy…
 6. Panie Jezu, naucz nas rozpoznawać Twoje prawdziwe oblicze wśród wszystkich pokus i ułud tego świata. Ciebie prosimy…

Panie Jezu, przepełnieni Twoją miłością, wychwalamy Ciebie pełni wdzięczności za Twoje dary. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                                              

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście:     W krzyżu cierpienie

Na przygotowanie darów:   O Boże mój, o Zbawicielu mój

Na Komunię:  Pan wieczernik przygotował

Na dziękczynienie:    Duszo Chrystusowa

Na zakończenie:    Przez Chrztu Świętego wielki dar

 

MODLITWA POWSZECHNA

Rozpoczynając Wielki Post, czas wytężonej modlitwy, jałmużny i wyrzeczeń, prośmy z głębi serca Pana Boga:

 1. Boże, nasz Ojcze, otaczaj opieką kapłanów, by swoim życiem świadczyli o Twojej miłości i miłosierdziu. Ciebie prosimy…
 2. Boże, nasz Ojcze, pokazuj drogę dobra i Twojej miłości wszystkim ludziom poszukującym wiary. Ciebie prosimy…
 3. Boże, nasz Ojcze, daj siłę do walki z pokusami wszystkim kuszonym do złego postępowania, mówienia i myślenia. Ciebie prosimy…
 4. Boże, nasz Ojcze, otwórz oczy i serca grzeszników, by w czasie Wielkiego Postu doznali nawrócenia. Ciebie prosimy…
 5. Boże, nasz Ojcze, przyjmij do siebie wszystkich zmarłych i pozwól im zaznać Twojego miłosierdzia. Ciebie prosimy…
 6. Boże, nasz Ojcze, wspieraj nas, zgromadzonych na Twojej uczcie, byśmy wytrwali w postanowieniach wielkopostnych i przemienili swoje życie. Ciebie prosimy…

Boże, nasz Ojcze, w czasie przygotowania na zmartwychwstanie Pana Jezusa wysłuchaj naszych próśb i otwórz nas na działanie Twojego Ducha. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście Pan Jezus grzechy nasze

Na przygotowanie darów: Krzyżu święty nade wszystko

Na Komunię:  Niech ziemia i niebo wysławia Cię, Panie

Na dziękczynienie  Pieśń wdzięczności

Na zakończenie:  Zawitaj, ukrzyżowany

 

MODLITWA POWSZECHNA

Panu Bogu, który dał nam swojego Jednorodzonego Syna, byśmy mogli otrzymać życie wieczne, przedstawmy nasze prośby:

 1. Módlmy się za papieża, biskupów i kapłanów, by byli światłem prowadzącym ludzi do Pana Jezusa. Ciebie prosimy…
 2. Módlmy się za rodziny, by stanowiły jedność, której centrum jest Jezus – Bóg miłości i wybaczenia. Ciebie prosimy…
 3. Módlmy się za niewierzących, by zrozumieli, że Bóg jest jedyną prawdą, która chroni od potępienia. Ciebie prosimy…
 4. Módlmy się za ludzi, którzy popełnili przestępstwa, by weszli na drogę prawa i nigdy więcej nie czynili zła. Ciebie prosimy…
 5. Módlmy się za zmarłych, by otworzyły się przed nimi bramy raju. Ciebie prosimy…
 6. Módlmy się za nas samych, abyśmy umiłowali Boże światło, które prowadzi nas do życia wiecznego. Ciebie prosimy…

Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych próśb, które przed Tobą składamy, przepełnieni Twoją miłością. Przez Chrystusa, Pana naszego.