kkk

Informatyka -pomoce

Funkcje excel związane z datą ,peselem, czasem

Aktualna data  =dziś(),  ile dni mineło od .. =dziś()- A1(komórka z datą)  enter        = teraz()     Ctr+ ;  aktualna data    ctr+shift+;   czas

=data.różnica( A1; dziś(); "m") lub "d" lub"y"-lata

jaki to był dzień tygodnia   =tekst(A1;"dddd")

Łączenie tekstu       =A2&"spacja"& B2               lub    złącz.tekst(A2;"spacja";B2)

Rozdzielanie tekstu  ; Zaznacz komórki> DANE> tekst jako komórki > kreator ( jednakowa szerokość)

Przedostatnia cyfra peselu     =fragment.tekstu( B2;10;1)

Zadanie 1 Excel

Zadanie 2 Excel

Mapa Europy-Sketchup

Mapa Azji-Sketchup

Składniki Komputera i urzadz wej /wyj.

Sieci komputerowe

Systemy operacyjne w środowisku sieciowym podręczn.

Podręcznik informatyka kl 1 LO

Sprawdzanie oprogramowania; START, następnie USTAWIENIA, dalej SYSTEM i  INFORMACJE. .

Tryb użytkownika a tryb jądra;

Tryb użytkownika - jest to tryb składający się z podsystemów przekazujących zamówienia wejść i wyjść do odpowiednich sterowników w trybie jądra przez menedżera wejścia lub wyjścia. przykłady...

-obsługa sieci

-działanie z zasobami komputera

Tryb jądra - jest to tryb posiadania pełnego dostępu do sprzętu oraz zasobów systemowych komputera. Blokuje on dostęp dla usług i aplikacji trybu użytkownika do krytycznych części systemu operacyjnego do których nie powinny mieć one dostępu.  przykłady....

-zarządzanie pamięcią

-obsługa procesów (uruchamianie, wstrzymywanie, przełączanie, zatrzymywanie)

 Wykonanie kopii zapasowej; komputer ; kliknąć KOPIA ZAPASOWA I PRZYWRACANIE. Należy wybrac pozycję; Wybierz inną kopię zapasową, z której będą przywrócone pliki a następnie należy wykonać kolejne kroki w kreatorze.

Wykonanie kopii zapasowej smartfona:  Należy wejść w ustawienia, następnie wybierami pozycję Kopia i kasowanie danych, dalej należy wybrać Kopia i kasowanie danych i należy wybrać swoje konto Gmail. Kopia zapasowa zostanie wykonana.

 Szyfrowanie danych na dysku;; Start-Ustawienia> aktualizacje i zabezpieczenia> szyfrowanie urządzenia.

Zamknięcie  niedziałającej aplikacji ;komputer menedzer zadań- CTR+ ALT+ DELETE, następnie zakończ zadanie

Zamknięcie niedziałającej aplikacji na telefonie lub tablecie należy wejść w Programy i uruchomić TaskManger lub nacisnąć i przytrzymać przycik Home (ikonka domu) i po około trzech sekundach trzymania pojawiająsię ikony wszystkich uruchomionych programów w tle. Wybieramy przycisk Uruchom menedżera zadań. Pojawi się lista wszystkich aplikacji. Po prawej stronie należy zaznaczyć te, które chcemy zamknąć. Następnie klikamy przycisk Zakończ. Wybrane aplikacje zostały zamknięte.

Przywracanie ustawień fabrycznych w Komp.; Start > Ustawienia >Aktualizacje i bezpieczeństwo >Recovery> resetuj swój komputer> przywracanie ustawień fabrycznych.

Sztuczna inteligencja                                          Rozszerzona rzaczywistość 2

Druk ławeczki 3D                                      Drukarka 3D -lekcja                                           Jamboard 1 pc gr 2

Jamboard 1pg gr1                          Jamboard 1pg gr2                                       Jamboard 1pc gr 1

Sieci komputerowe -budowa