kkk

Propozycje pieśni

Podobny obraz

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU   25 września

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście:                             Boże, lud Twój czcią przejęty, Boże w dobroci

Na przygotowanie darów:     Naucz mnie, Panie, zawsze wypełniać wolę Twego Ojca

Na Komunię:                          Jezusa ukrytego, Skosztujcie i zobaczcie

Na dziękczynienie:                 Czego chcesz od nas, Panie. Dziękujemy Ci Ojcze nasz

Na zakończenie:                     Tobie, ja żyję, Weź w swą opiekę...

 

MODLITWA POWSZECHNA

Naszemu Ojcu w niebie, do którego przychodzimy z naszymi radościami
i dziękczynieniem, zanieśmy nasze prośby:

Powtarzamy: Usłysz nas, dobry Ojcze.

 1. Prosimy Cię, Panie Boże, w intencji naszego papieża, by jego słowa prowadziły Kościół i świat do pokoju i sprawiedliwości. Usłysz nas, dobry Ojcze.
 2. Prosimy Cię, Panie Boże, by ludzie stojący na straży prawa swoim życiem pokazywali, że służą drugiemu człowiekowi. Usłysz nas, dobry Ojcze.
 3. Prosimy Cię, Panie Boże, by ludzie zamożni umieli dzielić się swoim bogactwem z biednymi i byli wrażliwi na ludzką krzywdę. Usłysz nas, dobry Ojcze.
 4. Prosimy Cię, Panie Boże, by młodzi podejmowali działalność charytatywną, ucząc się dostrzegać potrzeby drugiego człowieka. Usłysz nas, dobry Ojcze.
 5. Prosimy Cię, Panie Boże, by nasi zmarli zaznali Twojego miłosierdzia i zostali dopuszczeni przed Twoje boskie oblicze. Usłysz nas, dobry Ojcze.
 6. Prosimy Cię, Panie Boże, byśmy my, zgromadzeni na dzisiejszej Eucharystii, podążali za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością, które czynią z nas ludzi Bożych. Usłysz nas, dobry Ojcze.

Boże sprawiedliwy, w swoim wielkim miłosierdziu wysłuchaj zanoszonych do Ciebie próśb. Przynosimy je pełni ufności, bo tylko Ty jesteś Panem naszych myśli i czynów. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU    2 października

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście:                             Spojrzyj z nieba wysokiego

Na przygotowanie darów:     Panie, umocnij wiarę naszą

Na Komunię:                          Jeden chleb (S., s. 221)

Na dziękczynienie:                 Wykrzykuj, ziemio, głośno, swojego Pana chwal

Na zakończenie:                     Błogosław, Panie, nas

 

MODLITWA POWSZECHNA

Zwróćmy się teraz do naszego Ojca w niebie z naszymi prośbami:

 1. Panie, rozpalaj w biskupach i kapłanach charyzmat mocy, miłości i rozwagi, by prowadzili Kościół święty Twoimi drogami. Ciebie prosimy…
 2. Panie, pokazuj rodzinom proste prawdy wynikające z Twoich przykazań, by mogły trwać
  w jedności i miłości. Ciebie prosimy…
 3. Panie, obdarzaj mądrością rodziców dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej, by wychowywali swoje dzieci w wierze Kościoła katolickiego, w pełni świadomi tego, jakie są jego przykazania. Ciebie prosimy…
 4. Panie, otaczaj swoją opieką młodych przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, by Duch Święty natchnął ich swoimi darami i uczynił ich dojrzałymi chrześcijanami. Ciebie prosimy…
 5. Panie, w swoim miłosierdziu otwórz bramy raju przed zmarłymi z naszych rodzin, by mogli cieszyć się Twoją wieczną obecnością. Ciebie prosimy…
 6. Panie, pozwól nam żyć tak, by nasza wiara wzrastała każdego dnia i czyniła nas Twoimi najwierniejszymi dziećmi. Ciebie prosimy…

Panie, Ojcze w niebie, wysłuchaj naszych próśb, przymnóż nam wiary i ufności, która czyni nas Twoimi dziećmi. Bądź uwielbiony przez wszystkie wieki wieków.

Inspiracje

Stworzenie świata                                                        12 Apostołów                       Aniołowie

Film o różańcu                                                               Kobiety w Biblii

 Bł Carlo Acutis                                                               Rekolekcje Wielkopostne dla młodzieży Abp G. Ryś -dzień 1

Acutis -Galeria       Carlo Acutis film Misjonasz 2.0     Rekolekcje Wielkopostne dla młodzieży Abp G. Ryś -dzień 2

Carlo Acutis-zadanie                                               Rekolekcje Wielkopostne dla młodzieży Abp G. Ryś -dzień 3

Carlo Acutis Kahoot                                             Maryja w dziejach Narodu Polskiego -sway

Jezus w 4 ewangeliach                                         Świątynia Salomona w 3D

Królestwo Chrystusa                                             Księga ksiąg-K 2.0

Św. Jan Chrzciciel                                                Kapłaństwo to niesamowite powołanie-film

Escape room -Adwent                                           Życie konsekrowane

Escape room- LO                                                 Św.Stanisław ze Szczepanowa

Cuda Jezusa                                                        Wniebowstąpienie Pańskie

Betlehem                                                             Genarator Newsów-Classtools

Objawienie Pańskie                                              Generator Newsów Break

Sumienie                                                             Sł B Kardynał Stefan Wyszyński

Jan Chrzciciel                                                      Boże Ciało

Katecheza 2.0-Przyjaciel                                      Najświętsze Serce Jezusa

Św. Piotr Ap.                                                       Kahoot-Co wiesz o Jezusie?

Ofiarowanie Pańskie                                        Kahoot- Religia-ogólnie   

Encyklika Laudato si                                        Wielcy papieże XX wieku

Społeczne nauczanie Papieskie

Lourdes                                                               Kahoot -Kard.St Wyszyński i S. Elżbieta Czacka

Wielki Post -LO                                                 Cudowne Schody Św. Józefa

Kuszenie Pana Jezusa na pustynii                Kerygmat-Prezi

Prorok Jonasz                                                   Jaka to historia

Przymioty Kościoła                                            Personal Card

Informatyka-Wakelet                                         Św Pio z Pietrelciny

Historia formowania się Ksiag Świetych

Ks Jerzy Popiełuszko         Ks Jerzy Popiełuszko LO       ks J. Popiełuszko -film IPN

Katecheza 2.0-Stworzenie

Niewola Babilońska-film                      św. Mikołaj                     Film o Bożym narodzeniu CDA

Pozachrześcijańskie świadectwa o Jezusie Ch.

Ekatecheta-blog z prezentacjami genially      Objawienia w Lourdes

Św. Edyta Stein-learning apss                Św. Edyta Stein-p         Kto szuka Boga szuka prawdy

Skład Apostolski Wordwall            Pismo św -instrukcja obsługi-S. Pudełko

Quiz wordwall-prawda/ fałsz       Learning apps-Św. Jan Paweł II -wyścigi         Learning apps -Tajemnice różańca-wyścigi

Zdalne lekcje Religii-Padlet i Genially-tutaj

oraz tutaj

Nowenna Pompejańska

Nowenna pompejańska krok po kroku

Nowenna pompejańska zwana jest nowenną nie do odparcia z tego powodu, ponieważ Matka Boża dała obietnicę, że każdy, kto odmówi przez 54 dni różaniec modląc się o konkretną łaskę, ten ją otrzyma.Objawienie Matki Bożej z tą obietnicą zostało opisane przez bł. Bartola Longa. Mężczyzna ten spacerował właśnie obok kapliczki, gdy nagle usłyszał głos: „Kto szerzy różaniec, ten jest ocalony! To jest obietnica samej Maryi!” Następnie Maryja objawiła się młodej neapolitance cierpiącej na nieuleczalną chorobę. Obiecała jej, że otrzyma wszystko, o co będzie prosić z różańcem w dłoni. I dziewczyna została uzdrowiona. Matka Boża podczas drugich objawień wezwała wszystkich do proszenia Boga o łaski w modlitwie różańcowej:  
Nowenna pompejańska jest to nowenna różańcowa – przez każdy dzień nowenny po prostu odmawiamy różaniec z dodatkową modlitwą. Jeśli potrzebujesz pomocy – módl się tą nowenną!

Jak odmawiać nowennę pompejańską?
Przede wszystkim mylące może być to, że nowenna kojarzy się z dziewięcioma dniami modlitw. W przypadku nowenny pompejańskiej jest inaczej: odmawiamy ją przez 54 dni. Dlaczego? – Wzięło się to stąd, że Matka Boża poleciła odmówić trzy nowenny dziękczynne i trzy błagalne. W sumie daje to 6 nowenn po 9 dni, a więc 6 x 9 = 54. Jednak dla uproszczenia te 54 dni nazywamy po prostu nowenną pompejańską.Cała nowenna pompejańska trwa więc 54 dni i dzieli się na dwie części po 27 dni. Nazywamy je częścią błagalną i dziękczynną. Aby się nie pogubić, warto zaznaczyć sobie w kalendarzu dni trwania nowenny – datę rozpoczęcia i zakończenia.Nowennę pompejańską odmawiamy w jednej intencji przez cały czas jej trwania. Nie wymieniamy listy intencji, ale jedną, najlepiej precyzyjną i konkretną prośbę.