Webinary/instrukcje

Apple
Biteable
Canva i pixabay  
Discord
E-kreda
Ewangelizacyjna gra komputerowa
Gamifikacja
Genially 
Kalendarz adwentowy https://tiny.pl/72p9k
Materiał filmowy na lekcji religii
Mentimeter 
Metody analizy tekstu
Office 365 
Padlet 
Powtoon 
Toony Tool
Triventy
Wakelet Spaces
Zbiór narzędzi (instrukcje) https://tiny.pl/rn4wf

Konwertery on-line