Propozycje pieśni

 Podobny obrazTRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU   24 stycznia 2021

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście:    Boże, obdarz Kościół Twój 

Na przygotowanie darów: To przykazanie Ja dziś daję wam 

Na Komunię: Tyś w Wieczerniku chlebem się stał 

Na uwielbienie:   Dziękczynne pieśni śpiewajmy 

Na zakończenie:  Złącz, Panie, miłujących Cię 

 

MODLITWA POWSZECHNA

Przedstawmy Panu Jezusowi, który modlił się o jedność między swoimi uczniami, nasze prośby:

 1. Módlmy się za chrześcijan, aby swoim życiem przybliżali ludziom Boże królestwo i dążyli do budowania jedności. Ciebie prosimy…
 2. Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby wzmocnieni darami Ducha Świętego umacniali wiarę osób sobie powierzonych. Ciebie prosimy…
 3. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby wytrwała w wierności Panu Bogu, a wszyscy jej mieszkańcy żyli w wolności i pokoju. Ciebie prosimy…
 4. Módlmy się za nasze rodziny, aby były w nich miłość, wzajemne zrozumienie i jedność. Ciebie prosimy…
 5. Módlmy się za zmarłych, aby cieszyli się radością życia wiecznego. Ciebie prosimy…
 6. Módlmy się za nas, uczestniczących w tej Najświętszej Ofierze, abyśmy pełniąc wolę Bożą, zawsze byli gotowi na spotkanie z Chrystusem. Ciebie prosimy…

Panie Jezu, wierzymy, że Ty chcesz przyjść nam z pomocą, przyjmij nasze błagania i wysłuchaj nas. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU  31 stycznia 2021

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście:  Za rękę weź mnie, Panie

Na przygotowanie darów: Ty, Boże wszystko wiesz

Na Komunię: Pan z nieba

Na uwielbienie: Tryumfy Króla Niebieskiego

Na zakończenie:Rodziną Bożą jesteśmy

 

MODLITWA POWSZECHNA

Do Pana Boga, który chce, abyśmy mówili Mu o swoich potrzebach, wołajmy:

(Powtarzamy) Wysłuchaj nas, Panie.

 1. Boże Ojcze, prosimy Cię, aby chrześcijanie dawali swoim życie świadectwo Ewangelii. Wysłuchaj nas, Panie.
 2. Boże Ojcze, prosimy Cię, aby papież, biskupi i kapłani byli wiernymi świadkami Twojego Syna. Wysłuchaj nas, Panie.
 3. Boże Ojcze, prosimy Cię, aby chorzy na trąd, szczególnie dzieci, mieli konieczną opiekę i żyli w godziwych warunkach. Wysłuchaj nas, Panie.
 4. Boże Ojcze, prosimy, aby znaleźli się ludzie, którzy będą mieli odwagę pomagać trędowatym. Wysłuchaj nas, Panie.
 5. Boże Ojcze, prosimy Cię, abyś przyjął do swego królestwa naszych bliskich zmarłych. Wysłuchaj nas, Panie.
 6. Boże Ojcze, prosimy Cię, abyśmy zgromadzeni wokół ołtarza byli posłuszni Twojemu słowu. Wysłuchaj nas, Panie.

Boże, który wszystko możesz, wysłuchaj naszych pokornych próśb i przyjdź nam z pomocą. Przez Chrystusa, Pana naszego

 

PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU    7 lutego 2021

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście   Kto się w opiekę

Na przygotowanie darów:      Ciebie całą duszą pragnę

Na Komunię:   Jezu drogi, Tyś miłością

Na uwielbienie:  Niech żyje Jezus

Na zakończenie: Niechaj z nami będzie Pan

 

MODLITWA POWSZECHNA

Do Boga, który jak miłosierny Ojciec oczekuje na swoje dzieci, zanieśmy nasze błagania:

 1. Ojcze, prowadź wspólnotę Kościoła ku pełni jedności i we wzajemnej miłości. Ciebie prosimy…
 2. Ojcze, daj naszej Ojczyźnie mądrych i prawych rządzących, aby rozwijała się zgodnie z Twoją wolą. Ciebie prosimy…
 3. Ojcze, umacniaj cierpiących, prześladowanych, samotnych i odrzuconych, aby w Ewangelii znaleźli źródło nadziei. Ciebie prosimy…
 4. Ojcze, wspieraj nasze rodziny, aby były szkołą miłości i wiary zgodnej z nauką Twojego Syna. Ciebie prosimy…
 5. Ojcze, przyjmij do swego królestwa naszych bliskich, którzy odeszli już z tego świata, aby chwalili Cię w niebie. Ciebie prosimy…
 6. Ojcze, pomóż nam trwać w wierności, abyśmy w wieczności osiągnęli pełnię szczęścia i radości. Ciebie prosimy…

Ojcze, Ty zawsze czekasz na swoje dzieci, pozwól, abyśmy doświadczyli Twojego miłosierdzia i nigdy nie odstąpili od Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU   14 lutego 2021

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście:  Chrystus, Chrystus, to nadzieja    , Bracia wybrani przez Boga

Na przygotowanie darów:      Dobry Pasterzu, miłosierny Panie

Na Komunię   Jam jest Chleb Życia

Na uwielbienie:   Dzięki, o Boże Ojcze

Na zakończenie:     Pod Twą obronę

 

MODLITWA POWSZECHNA

Pamiętając o wielkich dziełach Boga, prośmy Go pokornie:

 1. Módlmy się za Kościół na całym świecie, aby ochrzczeni mogli bez przeszkód wyznawać swoją wiarę. Ciebie prosimy…
 2. Módlmy się za Ojca Świętego, aby z mocą głosił orędzie Boże. Ciebie prosimy…
 3. Módlmy się za uzależnionych od alkoholu, aby chcieli zmienić swoje życie. Ciebie prosimy…
 4. Módlmy się za narzeczonych, aby umacniali wzajemne więzi i dobrze przygotowali się do zawarcia sakramentu małżeństwa. Ciebie prosimy…
 5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli uczestniczyć w chwale Bożej. Ciebie prosimy…
 6. Módlmy się za nas samych, abyśmy potrafili miłować Pana Boga i ludzi. Ciebie prosimy…

Najlepszy Ojcze, prosimy Cię pokornie, aby cierpienia, których nie możemy uniknąć, przybliżyły nas do Ciebie i uczyniły nasze życie odbiciem Twojego królestwa. Przez Chrystusa, Pana naszego.