Propozycje pieśni

Podobny obraz

DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście: Boże, lud Twój czcią przejęty,,  Boże w dobroci

Na przygotowanie darów: Z rąk kapłańskich przyjmij, Panie, 

Byc bliżej Ciebie chce

Na Komunię:Jezusa ukrytego, Jam jest chleb zycia

Na dziękczynienie:   Dzięki o Panie.. Ja wiem w kogo ja wierzę

Na zakończenie: Niechaj z nami będzie Pan, Gwiazdo śliczna wspaniała

 

DWUDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście:   Ciebie całą duszą pragnę

Na przygotowanie darów:     Naucz nas, Panie, zawsze wypełniać wolę Twego Ojca

Na Komunię:  Jezu drogi, Tyś miłością

Na dziękczynienie:  Wykrzykuj, ziemio, głośno, swojego Pana chwal

Na zakończenie: Światłości wieczna, Jezu mój

lub: Ojcze Kolbe, któryś chwałą – patron dnia

 

WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY -15 sierpnia

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście:  O Maryjo, w niebo uniesiona

Na przygotowanie darów:  Ciebie na  wieki wychwalać będziemy,   Matko niebieskiego Pana

Na Komunię:  Bądzże pozdrowiona, Hostio żywa . Chrystus Pan karmi nas..

Na dziękczynienie:Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana mego, Daj mi Jezusa

Na pokropienie ziół i kwiatów Zdrowaś Maryjo, Boga Rodzico

Na zakończenie: My chcemy Boga, Boże, coś Polskę

 

DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście: Pod Twą obronę

Na przygotowanie darów:     Boże mocny, Boże cudów

Na Komunię:  Pan wieczernik przygotował

Na dziękczynienie ;Boga naszego chwalcie, wszystkie ziemie

Na zakończenie:  Idźcie na cały świat