Propozycje pieśni

Podobny obraz

NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚW. MARYI PANNY

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście: Witaj, Święta i poczęta,  Gwiazdo zaranna   

Na przygotowanie darów:   Błogosławiona jesteś Maryjo

Na Komunię: Bądźże pozdrowiona

Na dziękczynienie: Uwielbiaj duszo moja

Na zakończenie: O Maryjo bez grzechu poczęta

 

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście:     Raduj się, ziemio, Przybądź Panie

Na przygotowanie darów:  Grzechem Adama

Na Komunię:     Pan Jezus już się zbliża

Na dziękczynienie:   Cały świat niech śpiewa tę pieśń

Na zakończenie:    Przyjdź do nas, przyjdź

 

MODLITWA POWSZECHNA

Przeżywając adwentową radość, prośmy przychodzącego Pana Jezusa o potrzebne łaski:

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby był znakiem żywej obecności Jezusa Chrystusa wśród ludzi. Ciebie prosimy…
  2. Módlmy się za narody świata, aby żyjąc w pokoju i wzajemnej życzliwości, zasłużyły na łaskę odkupienia. Ciebie prosimy…
  3. Módlmy się za ludzi, którzy cierpią z powodu chorób, bezrobocia czy samotności, aby radość towarzysząca nadchodzącemu Zbawicielowi dotknęła także ich serca. Ciebie prosimy…
  4. Módlmy się za rodziny katolickie, aby wzorując się na Świętej Rodzinie z Nazaretu, umiały żyć w zgodzie i miłości. Ciebie prosimy…
  5. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby radowali się oglądaniem Pana Boga w królestwie niebieskim. Ciebie prosimy...
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy z równą troską zabiegali o sprawy doczesne i wieczne. Ciebie prosimy…

Panie Jezu, który przychodzisz do nas podczas każdej Mszy Świętej pod postaciami chleba i wina, napełnij nasze serca jednością i pokojem. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.