Propozycje pieśni

  Podobny obrazDWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU   

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście:  Idźcie na cały świat

Na przygotowanie darów: Boże, zmiłuj się nad nami

Na Komunię: Boże mój, spragniony jestem

Na dziękczynienie:Cały świat niech śpiewa

Na zakończenie: Boga naszego chwalcie

MODLITWA POWSZECHNA

Zachęceni przez Pana Jezusa do wytrwałej modlitwy, przedstawmy Bogu wszechmogącemu nasze prośby:

 1. Módlmy się za cały Kościół, aby wspierał modlitwą i darami potrzeby wspólnot w krajach misyjnych. Ciebie prosimy…
 2. Módlmy się o nowe powołania misyjne, kapłańskie i zakonne, a także o misjonarzy świeckich, aby nigdy nie zabrakło głosicieli Ewangelii. Ciebie prosimy…
 3. Módlmy się za papieskie dzieła misyjne, aby zrzeszały coraz więcej wiernych i coraz lepiej niosły pomoc misjonarzom. Ciebie prosimy…
 4. Módlmy się za wszystkich, którzy pomagają misjonarzom przez modlitwę i dary materialne, aby nie ustali w czynieniu dobra. Ciebie prosimy…
 5. Módlmy się za zmarłych, którzy nie poznali za życia Ewangelii, aby też zostali przyjęci na Ucztę w niebie. Ciebie prosimy…
 6. Módlmy się za nas samych, abyśmy zawsze dziękowali za dar wiary i byli dumni z tego, że zostaliśmy ochrzczeni. Ciebie prosimy…

Boże wszechmogący, który wysłuchujesz dniem i nocą wołających do Ciebie, przyjmij nasze pokorne modlitwy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

TRZYDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                          

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście:  Panie, okaż nam swoje miłosierdzie

Na przygotowanie darów: Boże, w dobroci

Na Komunię: Umiłowałeś nas do końca

Na dziękczynienie: Pan nie opuszcza nigdy

Na zakończenie: Wszystko Tobie oddać pragnę

MODLITWA POWSZECHNA

Pouczeni przez Pana Jezusa zanieśmy do miłosiernego Boga naszą pokorną modlitwę:

 1. Módlmy się za Kościół, aby dawał świadectwo prawdziwej i szczerej wiary. Ciebie prosimy…
 2. Módlmy się za rządzących, aby swoją godność widzieli w dobrej pracy dla Ojczyzny. Ciebie prosimy…
 3. Módlmy się za ludzi mówiących źle o innych, aby potrafili dostrzec prawdę o sobie. Ciebie prosimy…
 4. Módlmy się za rodziny, aby znalazły czas na wspólną modlitwę. Ciebie prosimy…
 5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby dobry Bóg otworzył przed nimi bramy nieba. Ciebie prosimy…
 6. Módlmy się za nas samych, abyśmy potrafili dostrzec nasze grzechy i pragnęli się doskonalić. Ciebie prosimy…

Miłosierny Boże, z pokorą prosimy, byś przyjął nasze prośby i udzielił nam łask, które pomogą nam stawać się lepszymi i zasłużyć na wejście do Twojego królestwa. Przez Chrystusa, Pana naszego.

ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA                     

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście: Jak miłe przybytki

Na przygotowanie darów:   pieśń do św. Patrona kościoła

                        lub Boże, obdarz Kościół Twój

Na Komunię: Kościół to nie tylko dom

Na dziękczynienie: Ciebie, Boże chwalimy

Na zakończenie: Niech z serca płynie pieśń

MODLITWA POWSZECHNA

Zgromadzeni na Eucharystii w rocznicę poświęcenia naszego kościoła parafialnego, skierujmy do Boga wspólne błagania:

 1. Módlmy się za wszystkich ochrzczonych, aby gorliwie i pobożnie uczestniczyli w Mszach Świętych i innych nabożeństwach. Ciebie prosimy…
 2. Módlmy się za rządzących państwami, aby troszczyli się o miejsca, w których ludzie się modlą i które upiększają na chwałę Bożą. Ciebie prosimy…
 3. Módlmy się za wszystkich, którzy dbają o nasz kościół parafialny, aby cieszyli się Bożym błogosławieństwem i uświęcali się przez swoją pracę. Ciebie prosimy…
 4. Módlmy się za naszego księdza proboszcza i jego współpracowników, aby nie zabrakło im zapału i wsparcia wszystkich parafian. Ciebie prosimy…
 5. Módlmy się za zmarłych parafian, szczególnie za zmarłych budowniczych naszego kościoła i wszystkich, którzy dbali o niego, aby spotkali się w niebie. Ciebie prosimy…
 6. Módlmy się za nas zgromadzonych w tym kościele, abyśmy troszczyli się nie tylko o ten gmach widzialny, ale także o budowanie świątyni dla Boga w naszych sercach. Ciebie prosimy…

Panie Boże, wysłuchaj naszych modlitw, które zanosimy do Ciebie w rocznicę poświęcenia tego kościoła. Przyjmij nasze dziękczynienie za tę świątynię i udziel nam siły do podjęcia odpowiedzialności za nią i za wszystko, czemu ona służy. Przez Chrystusa, Pana naszego.