Propozycje pieśni

Podobny obraz

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                   

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście:      Pójdź do Jezusa

Na przygotowanie darów:     Wstań który śpisz

Na Komunię:     Pan Wieczernik przygotował

Na dziękczynienie:     Skosztujcie i zobaczcie

Na zakończenie:    Jużem dość pracował

 

MODLITWA POWSZECHNA

Do Chrystusa, który daje nam światłe oczy serca, zanieśmy nasze prośby:

  1. Módlmy się za jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół, aby głosił całemu światu Chrystusa – światłość przedwieczną. Ciebie prosimy…
  2. Módlmy się za rekolekcjonistów głoszących nauki wielkopostne, aby ich słowa z mocą docierały do serc słuchaczy i przemieniały je. Ciebie prosimy.
  3. Módlmy się za Polaków, a szczególnie tych, którzy mieszkają poza granicami naszego kraju, aby nigdy nie zapominali o miłości do Pana Boga i Ojczyzny. Ciebie prosimy…
  4. Módlmy się za więźniów, zwłaszcza za tych, którzy trwają daleko od Pana Boga i nie widzą sensu nawrócenia, aby odnaleźli nadzieję w Bożym miłosierdziu. Ciebie prosimy...
  5. Módlmy się za ludzi potrzebujących naszego wsparcia, aby potrafili o nie prosić i z pokorą je przyjmować. Ciebie prosimy…
  6. Módlmy się za nas, tu zgromadzonych, abyśmy zawsze zwracali się do innych z życzliwością i nigdy nikogo nie osądzali. Ciebie prosimy…

Boże, Ojcze miłosierny, Ty troszczysz się o nas i chcesz naszego dobra, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NAJŚW. MARYI PANNY         

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście:   Duszo moja

Na przygotowanie darów:      O Józefie ukochany

Na Komunię:     Przyjdźcie do Mnie wszyscy

Na dziękczynienie:       Chwalmy niewysłowiony

Na zakończenie:   Szczęśliwy, kto sobie Patrona

 

ZWIASTOWANIE PAŃSKIE       

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście:   Archanioł Boży Gabriel

Na przygotowanie darów:  Po upadku człowieka grzesznego 

Na Komunię:   Bądźże pozdrowiona

Na dziękczynienie:   Panie, pragnienia ludzkich serc

Na zakończenie:    Zdrowaś bądź Maryja