Propozycje pieśni

  Podobny obrazPIĄTA  NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                        

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście:  Krzyżu święty nade wszystko

Na przygotowanie darów: Ogrodzie Oliwny

Na Komunię:  Witam Cię, witam

Na dziękczynienie:  Pan nie opuszcza nigdy

Na zakończenie:  Jużem dość pracował

MODLITWA POWSZECHNA

Do Jezusa Chrystusa, który dzielił z człowiekiem ból i cierpienie i dał nam obietnicę zmartwychwstania zanieśmy nasze ufne modlitwy:

 1. Za Kościół, aby pomagał ludziom rozpaczającym z powodu śmierci bliskich uwierzyć w zmartwychwstanie i życie wieczne. Ciebie prosimy…
 2. Za rządzących, aby znaleźli dobre rozwiązanie problemu emerytur i rent. Ciebie prosimy…
 3. Za naszych przyjaciół, żeby cieszyli się długim, szczęśliwym życiem. Ciebie prosimy…
 4. Za osierocone dzieci, aby znalazły się rodziny, które otoczą je pełną miłości opieką. Ciebie prosimy…
 5. Za bliskich nam zmarłych, aby ujrzeli chwałę Bożą w niebie. Ciebie prosimy…
 6. Za nas samych, abyśmy dobrze wykorzystali ostatni tydzień Wielkiego Postu i odwrócili się od grzechów. Ciebie prosimy…

Chryste, Ty nie chcesz śmierci grzesznika, ale okazujesz mu miłość i miłosierdzie. Wejrzyj na nas i wysłuchaj naszych modlitw. Który żyjesz i królujesz na wieki.

NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ                            

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście:  Hosanna Synowi Dawidowemu

Procesja z palmami: Hołd Tobie, sława i cześć 

Na przygotowanie darów: O, Krwi najdroższa 

Na Komunię:Sławcie usta Ciało Pana

Na dziękczynienie:  Panie, Ty widzisz

Na zakończenie: Wisi na krzyżu

MODLITWA POWSZECHNA

Panu Bogu, który tak umiłował świat, że wydał swojego Syna, by świat zbawił, przedstawmy nasze modlitwy i potrzeby:

 1. Aby w Kościele zawsze byli ludzie gotowi trwać w modlitwie. Ciebie prosimy…
 2. Aby wszyscy chrześcijanie na świecie mogli w wolności wyznawać wiarę. Ciebie prosimy…
 3. Aby młodzież wiernie zachowywała naukę Chrystusa i nie szła za fałszywymi nauczycielami. Ciebie prosimy…
 4. Aby artyści, przestawiając ostatnie chwile z życia Pana Jezusa, czynili to na chwałę Bożą i zgodnie z prawdą Ewangelii. Ciebie prosimy…
 5. Aby ludzie, którzy kiedykolwiek zaparli się Pana Jezusa, nawrócili się i odtąd żyli miłością do Niego, tak jak Piotr Apostoł. Ciebie prosimy…
 6. Abyśmy my, tu zgromadzeni, głęboko przeżyli wydarzenia Wielkiego Tygodnia. Ciebie prosimy…

Panie Boże, który znasz nasze serca, udziel nam Twojej łaski w rozpoczynającym się Wielkim Tygodniu i spraw, abyśmy stali się godnymi uczestnikami zbawienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.