Propozycje pieśni

 Podobny obrazTRZYDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 24 października 2021

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście:  Bądźmy naśladowcami Boga ,  Głoś imię Pana

Na przygotowanie darów:       To przykazanie Ja dziś daję wam

Na Komunię:                          Jezu drogi, Tyś miłością

Na uwielbienie:                       Cały świat niech śpiewa

Na zakończenie:                     Boże, zmiłuj się nad nami

 

MODLITWA POWSZECHNA

Jezusowi Chrystusowi, który może uzdrowić serca z grzechów, zanieśmy nasze prośby:

 1. Módlmy się za Kościół święty, aby nie tylko w październiku propagował wśród wiernych modlitwę różańcową. Ciebie prosimy…
 2. Módlmy się za misjonarzy i misjonarki, aby mieli odwagę iść na cały świat i głosić Ewangelię. Ciebie prosimy…
 3. Módlmy się za tych, którzy wspierają misje duchowo i materialnie, aby zawsze doświadczali bliskości i pomocy od samego Jezusa. Ciebie prosimy…
 4. Módlmy się za ludzi młodych, aby odkrywali w sobie powołanie misyjne. Ciebie prosimy…
 5. Módlmy się za zmarłych, aby uczestniczyli w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią. Ciebie prosimy…
 6. Módlmy się za nas tu obecnych, abyśmy współpracując z łaską Bożą, odmieniali swoje życie. Ciebie prosimy…

Panie Jezu, pozwól nam, grzesznym i słabym, zbliżyć się do Ciebie i spraw, abyśmy oświeceni Twoją łaską prowadzili życie godne chrześcijan. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU            31 października 2021

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście: Boże, dlatego dałeś życieBędziesz miłował Pana Boga swego

Na przygotowanie darów:       Boże, kocham Cię! , Przyjmij o najświętszy Panie

Na Komunię:   Jakże pójdziemy za Tobą Chrystusie

Na uwielbienie:   Wielbić Pana chcę

Na zakończenie:     Serce wielkie nam daj , Zawitaj, Królowo Różańca

 

MODLITWA POWSZECHNA

Prośmy naszego Ojca w potrzebach naszych, świata i Kościoła:

(Powtarzamy) Wysłuchaj nas.

 1. Boże Ojcze, polecamy Tobie Kościół Święty, niech Duch Święty umacnia w nim jedność i nieustannie uświęca w prawdzie wszystkich ochrzczonych. Wysłuchaj nas.
 2. Boże Ojcze, polecamy Tobie Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, niech z mocą i miłością głoszą ludziom prawdę o Słowie Wcielonym. Wysłuchaj nas.
 3. Boże Ojcze, polecamy Tobie nasze rodziny, niech zostaną umocnione w nich miłość, wzajemne zrozumienie, pokój i dobro. Wysłuchaj nas.
 4. Boże Ojcze, polecamy Tobie młodzież i dzieci, niech przez wypełnianie swoich codziennych obowiązków poznają i doświadczają Twojej miłości. Wysłuchaj nas.
 5. Boże Ojcze, polecamy Tobie wszystkich zmarłych, niech cieszą się przebywaniem z Tobą w chwale niebieskiej. Wysłuchaj nas.
 6. Boże Ojcze, polecamy Tobie nas, uczestniczących w tej Eucharystii, niech z wiarą i wdzięcznością przyjmujemy Twoje słowo. Wysłuchaj nas.

Ojcze, wysłuchaj naszych próśb, które do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

UROCZ. WSZYSTKICH  ŚWIĘTYCH-1 listopada 2021

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście:   Bądź uwielbion w świętych Twoich , Ciebie Boga wysławiamy 1-4

Na przygotowanie darów:   Błogosławieni ubodzy w duchu

Na Komunię:  Błogosławieni, którzy zostali wezwani

Na uwielbienie:  Śpiewajcie Panu pieśń nową

                                               lub: Ciebie, Boże chwalimy

Na zakończenie:    Chrystus, Chrystus, to nadzieja

                                   lub: Pod Twą obronę