Propozycje pieśni

  Podobny obrazDRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU     19 stycznia

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście:  Boże, obdarz Kościół swój

Na przygotowanie darów:  To przykazanie

Na Komunię: Tyś w wieczerniku chlebem się stał

Na dziękczynienie:  Panie mój, cóż Ci oddać mogę

Na zakończenie:  Złącz, Panie, miłujących Cię 

 

MODLITWA POWSZECHNA

Panu Jezusowi, który jest światłością dla pogan i przyszedł zbawić wszystkie ludy, przedstawmy nasze pokorne prośby:

 1. Panie Jezu, spraw, żeby niewierzący uwierzyli świadectwu ludzi, którzy poznali w Tobie Syna Bożego. Ciebie prosimy…
 2. Panie Jezu, spraw, żeby Twój podzielony Kościół znów stał się jednością. Ciebie prosimy…
 3. Panie Jezu, spraw, żeby na świecie nie wybuchały wojny i kataklizmy, przez które ludzie muszą opuścić swoje ojczyzny. Ciebie prosimy…
 4. Panie Jezu, spraw, żeby ludzie żyjący w krajach bogatych i spokojnych przyjęli uchodźców i emigrantów bez niechęci i otoczyli ich opieką, która ułatwi im rozpoczęcie życia w nowym środowisku. Ciebie prosimy…
 5. Panie Jezu, przyjmij do swojego królestwa i daj odpoczynek w radości nieba tym, którzy nie wytrzymali trudów uchodźctwa. Ciebie prosimy…
 6. Panie Jezu spraw, żebyśmy my sami zawsze słowem i czynem dawali świadectwo wiary w Ciebie. Ciebie prosimy…

Panie Jezu, nasz Zbawicielu, wysłuchaj próśb, które zanosimy zebrani w ten radosny dzień wokół Twojego ołtarza. Bądź uwielbiony teraz i przez wszystkie wieki wieków.

 

TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU   26 stycznia

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście:   Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza

Na przygotowanie darów:  Ciebie całą duszą pragnę

Na Komunię:   O gwiazdo Betlejemska

Na dziękczynienie:    Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie

Na zakończenie:     Idźcie na cały świat

 

MODLITWA POWSZECHNA

Panu Jezusowi, który wzywa nas, byśmy byli zgodni i jednego ducha, przedstawmy problemy nasze i naszych bliźnich:

 1. Niech papież i pasterze Kościoła będą w świecie tymi, którzy skutecznie pomagają rozwiązać konflikty i godzić zwaśnionych. Ciebie prosimy…
 2. Niech rządzący otoczą opieką ludzi okaleczonych przez choroby i stworzą im warunki do dobrego życia. Ciebie prosimy…
 3. Niech uczeni znajdą skuteczne lekarstwo na trąd i inne choroby nękające ludzi. Ciebie prosimy…
 4. Niech chrześcijanie i muzułmanie odrzucą wrogość i nieufność i żyją obok siebie w przyjaźni. Ciebie prosimy…
 5. Niech bliscy nam zmarli radują się w krainie żyjących w niebie. Ciebie prosimy…
 6. Niech nasza wiara stale się umacnia, a słowa Ewangelii zapadają głęboko w nasze serca i je odmieniają. Ciebie prosimy…

Panie, Jezu Chryste, Ty jesteś naszym światłem i zbawieniem. Ufamy, że wysłuchasz naszych próśb i udzielisz nam tego, czego naprawdę potrzebujemy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

OFIAROWANIE PAŃSKIE   2 lutego

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście:  Gdy się Chrystus rodzi

Na procesję ze świecami:  Światło na oświecenie pogan

Na przygotowanie darów:  Z nieba wysokiego

Na Komunię:  Ach, witajże, pożądana

Na dziękczynienie:   Dziękujemy Ci, Ojcze nasz

Na zakończenie:   Podnieś rękę, Boże

 

MODLITWA POWSZECHNA

Wraz z całym Kościołem radujemy się z obecności Zbawiciela w świątyni. Pełni ufności zanieśmy do Niego nasze prośby:

 1. Panie Jezu, umocnij wszystkich zakonników i siostry zakonne, którzy ofiarowali swoje życie na służbę Tobie i Kościołowi, aby byli wzorem świętości i radości dla wszystkich wiernych. Ciebie prosimy…
 2. Panie Jezu, spraw, aby wszystkie dzieci na świecie były oczekiwane z miłością i otoczone najlepszą opieką. Ciebie prosimy…
 3. Panie Jezu, poślij do ludzi, którzy jeszcze nie znają Ewangelii, ofiarnych misjonarzy, aby wszyscy doszli do wiary. Ciebie prosimy…
 4. Panie Jezu, obdarz zdrowiem matki, które zmagają się z chorobami, aby mogły wychować swoje dzieci. Ciebie prosimy…
 5. Panie Jezu, zaproś na swoją ucztę w niebie tych, którzy w życiu przychodzili na spotkania z Tobą w kościele. Ciebie prosimy…
 6. Panie Jezu, naucz nas mówić o Tobie wszystkim, którzy są smutni i utracili nadzieję na lepsze życie. Ciebie prosimy…

Panie, Jezu Chryste, upragniony przez wszystkie narody, wysłuchaj naszych próśb i obdarzaj swoją łaską. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU   9 lutego

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście:    Kto się w opiekę

Na przygotowanie darów:      Panie, umocnij wiarę naszą

Na Komunię:    Panie, pragnienia ludzkich serc

Na dziękczynienie:   Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie

Na zakończenie:   Głoś imię Pana

 

MODLITWA POWSZECHNA

Pana Boga, który stawia przed nami trudne i ważne zadania, prośmy o pomoc dla wszystkich potrzebujących Jego światła i mocy:

 1. Obdarz mądrością i miłością kapłanów, by każdy znalazł w nich i ich posłudze sakramentalnej umocnienie w wierze. Ciebie prosimy
 2. Wspieraj rządzących, by zapewnili ludziom w swoich krajach dobra niezbędne do godnego życia. Ciebie prosimy
 3. Napełnij światłem studentów, by dobrze przygotowali się do sesji egzaminacyjnej. Ciebie prosimy
 4. Otocz opieką dzieci i młodzież wypoczywające na feriach zimowych, by uniknęły niebezpieczeństw. Ciebie prosimy
 5. Wyślij troskliwych ludzi do biednych i opuszczonych, by nikt nie cierpiał z powodu zimna i niedostatku. Ciebie prosimy
 6. Pomóż nam pełnić Twoją wolę, by przez nasze uczynki ludzie poznali Twoją miłość. Ciebie prosimy

Panie Boże, który znasz nasze serca i wiesz, że pragniemy pełnić Twoją wolę i iść za Twoim światłem. Wysłuchaj nasze modlitwy i prowadź nas. Przez Chrystusa, Pana naszego.