Propozycje pieśni

  Podobny obrazNIEDZIELA WIELKANOCNA -ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Msza w dzień

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście:Wesoły nam dzień

Sekwencja:  Niech w święto radosne

Na przygotowanie darów: Alleluja… O dniu radosny

Na Komunię:Zwycięzca śmierci

    Chrystus Pan zmartwychwstał

Na dziękczynienie: Dziś Chrystus Król

Na zakończenie: Wesel się, Królowo miła

MODLITWA POWSZECHNA

Pan Jezus zmartwychwstał, abyśmy mieli życie wieczne. Przepełnieni radością wraz z Nim złóżmy najlepszemu Ojcu w niebie nasze ufne prośby:

 1. Niech dziś Kościół na całym świecie bez przeszkód raduje się ze zmartwychwstania Pana Jezusa. Ciebie prosimy…
 2. Niech wszyscy, których wiara osłabła, dziś otrzymają łaskę jej umocnienia. Ciebie prosimy…
 3. Niech rządzący państwami zrobią wszystko, aby każde ludzkie życie, odkupione Krwią Pana Jezusa, było otoczone opieką od urodzenia do naturalnej śmierci. Ciebie prosimy…
 4. Niech w rodzinach odnowi się miłość i niech znajdzie się dobry sposób na rozwiązanie problemów. Ciebie prosimy…
 5. Niech bliscy nam zmarli zostaną zaproszeni na Ucztę w niebie. Ciebie prosimy…
 6. Niech dzisiejsza radość trwa w nas i pomoże nam doskonale naśladować Pana Jezusa. Ciebie prosimy…

Panie Boże, Twój Syn swoim zmartwychwstaniem otworzył nam drogę do nieba. Prosimy, przyjmij nasze błagania i wspieraj nas w naszym codziennym życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY 

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście: Chrystus zmartwychwstał jest

Na przygotowanie darów: Wstał Pan Chrystus (

Na Komunię:Otrzyjcie już łzy

                  Nie zna śmierci

Na dziękczynienie: Oto dzień, w którym Pan

Na zakończenie: Pan zmartwychwstał

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA,- MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście: Zwycięzca śmierci

Na przygotowanie darów:      Alleluja, żyje Pan

Na Komunię: Chrystus Pan zmartwychwstał

Na dziękczynienie: Bądź uwielbiony

Na zakończenie: Jezu, ufam Tobie

MODLITWA POWSZECHNA

Pan Bóg okazuje miłosierdzie wszystkim, którzy o nie proszą. Z ufnością zanieśmy do Niego nasze prośby:

 1. Miłosierny Boże, umacniaj wiarę w Twoim Kościele i pomóż do niego wrócić wszystkim, którzy zaniedbali skarb wiary. Ciebie prosimy…
 2. Miłosierny Boże, poślij swoich misjonarzy do ludzi, którzy nie znają Ewangelii. Ciebie prosimy…
 3. Miłosierny Boże, napełnij mądrością rządzących, aby na całym świecie panował pokój. Ciebie prosimy…
 4. Miłosierny Boże, dodaj odwagi ludziom, którzy jeszcze nie przystąpili do spowiedzi wielkanocnej, aby jak najszybciej pojednali się z Tobą. Ciebie prosimy…
 5. Miłosierny Boże, okaż miłosierdzie zmarłym z naszych rodzin, aby cieszyli się życiem w niebie. Ciebie prosimy…
 6. Miłosierny Boże, otwórz nasze serca, abyśmy nieśli wszystkim dobro i potrafili dziękować za to, którego doznajemy od Boga i ludzi. Ciebie prosimy…

Miłosierny Boże, przyjmij nasze pokorne modlitwy, uwielbienie i wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego.