Propozycje pieśni

  Podobny obrazJEDENASTA NIEDZIELA Zwykła                                      

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście: Bądź mi litościw

Na przygotowanie darów: Ojcze z niebios

Na Komunię:  O, niewysłowione

Na dziękczynienie:Misericordias Domini

Na zakończenie: Boże w dobroci

MODLITWA POWSZECHNA

Do dobrego Boga, przez Chrystusa, który odpuszcza grzechy szczerze żałującym, módlmy się z ufnością:

 1. Dla pasterzy Kościoła o serca otwarte dla wszystkich zagubionych i skrzywdzonych przez ludzi. Ciebie prosimy…
 2. Dla zatwardziałych grzeszników o nawrócenie. Ciebie prosimy…
 3. Dla rolników o dobrą pogodę, by nic nie zniszczyło upraw. Ciebie prosimy…
 4. Dla uczniów o dobre zakończenie roku nauki. Ciebie prosimy…
 5. Dla naszych bliskich zmarłych o wieczne szczęście w niebie. Ciebie prosimy…
 6. Dla nas tu zgromadzonych o pokorne serce i wielką wiarę, byśmy potrafili oceniać siebie i innych tak, jak uczył Pan Jezus. Ciebie prosimy…

Wszechmogący Boże, ufni w Twoją pomoc i opiekę powierzamy Tobie nasze problemy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA                           

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście:  Twoja cześć chwała

Na przygotowanie darów: Panie dobry jak chleb

Na Komunię: Sław, języku, tajemnicę, Pan Wieczernik przygotował

Na dziękczynienie Upadnij na kolana

Na zakończenie; Wielbię Ciebie , Kłaniam się Tobie

 

DWUNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                     

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście: Kochajmy Pana

Na przygotowanie darów; Przyjmij o Najświętszy Panie

Na Komunię; Kiedy razem się schodzimy

Na dziękczynienie: Śpiewaj, śpiewaj sercem

Na zakończenie: Ty wyzwoliłeś nas, Panie

MODLITWA POWSZECHNA

Zgromadzeni wraz z Chrystusem na modlitwie, pełni ufności zanieśmy przed Boży tron nasze wspólne prośby:

 1. Módlmy się za papieża, księży i zakonników – aby z ufnością naśladowali Pana Jezusa. Ciebie prosimy…
 2. Módlmy się za rządzących państwami, aby każdemu dziecku zapewnili dostęp do szkoły zgodnej z jego talentami i możliwościami. Ciebie prosimy…
 3. Módlmy się za ojców w dniu ich święta, aby stawiali dobro dzieci na pierwszym miejscu swoich planów życiowych. Ciebie prosimy…
 4. Módlmy się za ludzi wyjeżdżających za granicę w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków życia, aby bardzo dbali o kontakt z rodziną w kraju. Ciebie prosimy…
 5. Módlmy się za zmarłych ojców, aby mogli uwielbiać Boga Ojca w niebie. Ciebie prosimy…
 6. Módlmy się za nas zgromadzonych wokół ołtarza, abyśmy nigdy nie zwątpili w Bożą miłość, mimo że mamy wziąć na siebie krzyż. Ciebie prosimy…

Boże błogosławiony na wieki, usłysz nasze pokorne prośby i udziel nam upragnionych darów. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA                                        

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście:  Zwiastun wschodzącego słońca

Na przygotowanie darów:  Oto Pan przybywa

Na Komunię:Panie, pragnienia ludzkich serc

Na dziękczynienie: Błogosławiony Pan Bóg

Na zakończenie: Serce Twe, Jezu