Propozycje pieśni

  Podobny obraz   DWUDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA                                 

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście:  Kto się w opiekę

Na przygotowanie darów: Pokładam w Panu ufność

Na Komunię: Skosztujcie i zobaczcie

Na dziękczynienie: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz

Na zakończenie: Niechaj z nami będzie Pan

MODLITWA POWSZECHNA

Pełni wiary zanieśmy do Pana Boga nasze wspólne modlitwy:

 1. Módlmy się za papieża, biskupów i księży, żeby rozpalali w sercach członków Kościoła miłość do Chrystusa i bliźnich. Ciebie prosimy…
 2. Módlmy się za żołnierzy pełniących misje pokojowe, żeby skutecznie zapobiegali konfliktom. Ciebie prosimy…
 3. Módlmy się za skłócone rodziny, żeby powróciła do nich miłość. Ciebie prosimy…
 4. Módlmy się za ludzi siejących plotki i nienawiść, żeby się nawrócili i próbowali naprawić krzywdy. Ciebie prosimy…
 5. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, żeby dostąpili miłosierdzia. Ciebie prosimy…
 6. Módlmy się za nas samych, abyśmy byli wiernymi uczniami Pana Jezusa, wypełniającymi Jego przykazania. Ciebie prosimy…

Uwielbiamy Cię, Panie Boże, że nas wyzwoliłeś z niewoli zła, i prosimy, byś przyjął nasze modlitwy pełne miłości do Ciebie i bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego.

DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU               

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście:  Wszystkie krańce ziemi

Na przygotowanie darów:  Cały świat niech śpiewa

Na Komunię: O Panie, Ty nam dajesz

Na dziękczynienie:Wszystkie narody, chwalcie

Na zakończenie Laudate omnes gentes

MODLITWA POWSZECHNA

Pełni ufności w Bożą pomoc i opiekę zanieśmy do Boga nasze wspólne prośby. Módlmy się:

 1. Za wierzących w Chrystusa, aby zawsze kierowali się Jego słowami. Ciebie prosimy…
 2. Za rządzących państwami, aby stanowili mądre prawo. Ciebie prosimy…
 3. Za powracających z wakacji, aby szczęśliwie dotarli do celu. Ciebie prosimy…
 4. Za dzieci, które w czasie wakacji nie chodziły do kościoła, aby zatęskniły za Panem Jezusem i już nie opuszczały Mszy Świętych. Ciebie prosimy…
 5. Za zmarłych z naszych rodzin, aby dostąpili miłosierdzia Bożego i zbawienia. Ciebie prosimy…
 6. Za nas samych, abyśmy z radością i głęboką wiarą przeżywali każdą Mszę Świętą. Ciebie prosimy…

Boże Ojcze, przyjmij nasze pokorne modlitwy, nasze uwielbienie i wiarę w Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.