Propozycje pieśni

  Podobny obrazSZESNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście: Przyjdźcie do mnie wszyscy

Na przygotowanie darów:Składamy Ci, Ojcze

Na Komunię: Pan wieczernik przygotował

Na dziękczynienie: W Sakramencie utajony

Na zakończenie: Niechaj z nami będzie Pan

MODLITWA POWSZECHNA

Panu Bogu, który jest pełny łaski i miłosierdzia, przedstawmy nasze prośby:

 1. Umocnij Kościół, by rozrastał się i napełniał dobrem cały świat. Ciebie prosimy…
 2. Naucz tych, którzy sprawują władzę, rządzić sprawiedliwie, by żaden człowiek nie był krzywdzony w swojej ojczyźnie. Ciebie prosimy…
 3. Daj artystom Twojego Ducha, by dzięki talentom, jakie od Ciebie otrzymali, pomogli nam zrozumieć Twoją naukę i czynili świat piękniejszym. Ciebie prosimy…
 4. Miej w opiece kierujących pojazdami i poruszających się po drogach, by byli rozważni i dbali o bezpieczeństwo każdego. Ciebie prosimy…
 5. Przyjmij do swojego Królestwa bliskich nam zmarłych. Ciebie prosimy…
 6. Włącz nas, tu zgromadzonych, do budowania swojego królestwa. Ciebie prosimy…

Wszechmogący Boże, ufni w Twoją pomoc i opiekę powierzamy Ci nasze sprawy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście: Ojcze z niebios, Boże Panie

Na przygotowanie darów:      Wszystko Tobie oddać pragnę

Na Komunię:  Jezu drogi, Tyś miłością

Na dziękczynienie; Panie, dobry jak chleb

Na zakończenie:  Ty wyzwoliłeś nas, Panie,   Ty, wszechmocny Panie

MODLITWA POWSZECHNA

Natchnieni słowami św. Pawła: „Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra”, z wiarą zanieśmy nasze prośby:

 1. O dar mądrości i serce pełne troski o powierzony lud dla papieża, biskupów i kapłanów. Ciebie prosimy…
 2. O wytrwałość w szukaniu prawdy i pokorę w jej głoszeniu dla uczonych. Ciebie prosimy…
 3. O obfite zbiory dla rolników. Ciebie prosimy…
 4. O bezpieczeństwo dla dzieci wypoczywających na wakacjach. Ciebie prosimy…
 5. O pogłębienie miłości dla rodzin pędzających razem urlopy. Ciebie prosimy…
 6. O umiejętność unikania pokus dla nas tu zgromadzonych. Ciebie prosimy…

Panie Boże, wspieraj nas swoją mocą, abyśmy jak król Salomon wybierali to, co mądre i co jest zgodne z Twoją wolą. Wysłuchaj nasze pełne miłości do Ciebie modlitwy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

OSIEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście: Boże mocny, Boże cudów

Na przygotowanie darów:O, niewysłowione szczęście zajaśniało

Na Komunię: O święta uczto

Na dziękczynienie: Pan nie opuszcza nigdy

Na zakończenie: Być bliżej Ciebie chcę  

MODLITWA POWSZECHNA

Do Jezusa Chrystusa, który zapewnia nam wszystko, co jest do życia naprawdę potrzebne, wznieśmy ufnie nasze błagania:

 1. Panie Jezu, obdarz pasterzy Kościoła wrażliwością na ludzkie potrzeby, by głoszenie Twojego słowa łączyli z troską o życie tych, nad którymi sprawują opiekę. Ciebie prosimy…
 2. Panie Jezu, pomóż rządzącym sprawiedliwie dzielić żywność, by nikt nie był głodny i by nic się nie zmarnowało. Ciebie prosimy…
 3. Panie Jezu, umocnij wiarę biednych i głodnych, by nie odchodzili od Ciebie w poszukiwaniu pożywienia. Ciebie prosimy…
 4. Panie Jezu, czuwaj nad tymi, którzy wyjechali za granicę w poszukiwaniu pracy, by nie zapominali o swojej wierze i tradycji. Ciebie prosimy…
 5. Panie Jezu, pobłogosław pracy rolników obfitymi plonami. Ciebie prosimy…
 6. Panie Jezu, daj nam wytrwanie w dobrych postanowieniach, byśmy z pożytkiem dla siebie i innych wykorzystali piękny czas wakacji. Ciebie prosimy…

Panie Jezu, który jesteś blisko wszystkich, którzy Cię szczerze wzywają, przyjmij nasze modlitwy i bądź z nami każdego dnia. Który żyjesz i królujesz na wieki

 

DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście: Kto się w opiekę

Na przygotowanie darów:      Składamy Ci, Ojcze

Na Komunię: Ja wiem, w kogo ja wierzę

Na dziękczynienie: Będę Cię wielbił mój Panie

Na zakończenie: Rodziną Bożą jesteśmy

MODLITWA POWSZECHNA

Z wiarą i ufnością przedstawmy Panu Bogu nasze potrzeby:

 1. Za Kościół, aby wszędzie głosił, że Pan Jezus jest prawdziwym Synem Bożym i przyszedł, by obdarzać świat szczęściem. Ciebie prosimy…
 2. Za rządzących, aby zapewnili bezpieczeństwo pielgrzymom i turystom. Ciebie prosimy…
 3. Za ludzi, którzy dziś nie przyszli do kościoła bez ważnego powodu, aby pokonali pokusy i przeznaczali niedziele dla Pana Boga. Ciebie prosimy…
 4. Za odpoczywających nad morzem i jeziorami, aby zachowali rozwagę i nie przeceniali swoich umiejętności. Ciebie prosimy…
 5. Za ratowników, aby zawsze potrafili pomóc tonącym. Ciebie prosimy…
 6. Za nas samych, abyśmy pogłębiali swoją wiarę i ufność w Bożą miłość do nas. Ciebie prosimy…

Panie Boże, uwielbiamy Ciebie za piękno świata, który stworzyłeś, za to, że stale jesteś z nami i przychodzisz nam z pomocą, gdy prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.