Propozycje pieśni

Podobny obraz

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU   16 grudnia 2018

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście: Raduj się, ziemio!

Na przygotowanie darów:  Boże mój Boże szukam Ciebie

Na Komunię: Oto Pan Bóg przyjdzie + wersety

Na dziękczynienie: Radośnie Panu hymn śpiewajmy

Na zakończenie:Hejnał wszyscy zaśpiewajmy

 

MODLITWA POWSZECHNA

Pełni radości w oczekiwaniu Bożego Narodzenia, przedstawmy Panu Jezusowi nasze prośby:

 1. Panie Jezu, spraw, aby ludzie wierzący napełniali świat Twoją miłością. Ciebie prosimy…
 2. Panie Jezu, spraw, aby papież Benedykt i biskupi uczyli, tak jak święty Jan Chrzciciel, rozwiązywać trudne problemy. Ciebie prosimy…
 3. Panie Jezu, spraw, aby każda chrześcijańska rodzina była gotowa Ciebie przyjąć. Ciebie prosimy…
 4. Panie Jezu, spraw, aby dzięki rekolekcjom grzesznicy dobrze zrozumieli swoje winy i szczerze chcieli się nawrócić. Ciebie prosimy…
 5. Panie Jezu, spraw, aby zmarli z naszych rodzin radowali się z Tobą w królestwie niebieskim. Ciebie prosimy…
 6. Panie Jezu, spraw, aby nic nie zakłóciło radości przygotowywania świąt w naszych rodzinach. Ciebie prosimy…

Panie, Jezu Chryste, wysłuchaj naszych ufnych próśb, które, z miłością do Ciebie i bliźnich, składamy przed Twoim ołtarzem. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU      23 grudnia

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście: Archanioł Boży Gabryjel

Na przygotowanie darów:      Spuśćcie nam na ziemskie niwy

Na Komunię:Oto Panna pocznie i porodzi Syna

                  Błogosławiona jesteś, Maryjo

Na dziękczynienie:Błogosławiony Pan, Bóg Izraela

Na zakończenie; Zdrowaś bądź, Maryja

 

MODLITWA POWSZECHNA

Panu Jezusowi, przychodzącemu do tych, którzy Go miłują, przedstawmy z pokorą i ufnością nasze prośby:

 1. Panie Jezu, spraw, aby ludzie potrafili dostrzec Twoją miłość i przyjmowali ją z wdzięcznością. Ciebie prosimy…
 2. Panie Jezu, spraw, aby kapłani niosący ludziom Twoje słowo byli przyjmowani z radością. Ciebie prosimy…
 3. Panie Jezu, spraw, aby każdy potrzebujący pomocy ją otrzymał. Ciebie prosimy…
 4. Panie Jezu, spraw, aby w rodzinach pielęgnowano dobre tradycje i otaczano się nawzajem opieką. Ciebie prosimy…
 5. Panie Jezu, spraw, aby zmarli z naszych rodzin radowali się w niebie. Ciebie prosimy…
 6. Panie Jezu, spraw, abyśmy dobrze przeżyli każde spotkanie z Tobą w Eucharystii. Ciebie prosimy…

Panie Jezu, Ty błogosławisz tym, którzy Cię miłują i przyjmują otwartym sercem. Wysłuchaj naszych ufnych próśb zanoszonych za wszystkich, których kochamy i kochać chcemy, bo Ty tego nas uczysz. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.