Propozycje pieśni

  Podobny obraz DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU             

PROPOZYCJE PIEŚNI

Na wejście: Boże w dobroci

Na przygotowanie darów: Składamy Ci Ojcze 

Na Komunię: Przygotuję Ci serce me czyste

Na dziękczynienie: Pieśń wdzięczności śpiewaj Panu duszo moja 

Na zakończenie  Z Tobą Jezu chcemy żyć

 

MODLITWA POWSZECHNA

Pouczeni przez Pana Jezusa, że „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie” zanieśmy nasze wspólne prośby:

  1. Za Kościół, aby w jedności modlił się i głosił wszystkim słowo Boże. Ciebie prosimy…
  2. Za rządzących państwami, aby wszelkie konflikty rozwiązywali bez użycia przemocy. Ciebie prosimy…
  3. Za uczniów i dzieci w przedszkolach, aby z łatwością zdobywały wiedzę i umiejętność zgodnego współpracowania z kolegami. Ciebie prosimy…
  4. Za nauczycieli, wychowawców i katechetów, aby z miłością i odpowiedzialnością kształtowali charaktery młodych ludzi. Ciebie prosimy…
  5. Za ofiary wypadków i ludzi, którzy prze śmiercią nie pojednali się z Panem Bogiem i ludźmi, aby dostąpili Bożego miłosierdzia. Ciebie prosimy…
  6. Za nas samych, abyśmy w pokorze i z dobrą wolą przyjmowali dobre rady i pouczenia. Ciebie prosimy…

Panie, Jezu Chryste, Ty pouczasz nas swoim słowem, abyśmy żyli w zgodzie i miłości. Bądź uwielbiony teraz i na wieki wieków.